Wat wij doen

Onze gemeente heeft natuurlijk kerkdiensten op zondagochtend, maar ook de rest van de week zijn er volop inspirerende en leuke activiteiten. Voor iedereen toegankelijk, of je nu kerkelijk bent of helemaal niet. Voor wie op zoek is naar verdieping. Voor wie verder wil denken en leven dan de waan van de dag. Of voor wie gewoon nieuwsgierig is. Wij zijn er voor jou.

Kerk open

Kerk open

Kerk openKerk open: woensdag en zaterdag van 12:00 -14:00 uur.Voor als je zomaar even binnen wilt binnenlopen. Om een kaarsje te branden. Om de sfeer en de stilte van de kerk te ervaren. Of gewoon om een gesprekje met iemand te voeren. Elke week op woensdag en...

Kerstavond

Kerstavond

KerstavondKerstavond 24 DECEMBER – KERSTAVOND Dit evenement is vrij toegankelijk. 19.00 en 19.30 uur – Lichtjesoptocht voor kinderenVanaf Restaurant Fleurie in Bloemendaal gaan de kinderen onder begeleiding van engelen en een live draaiorgel op weg naar de Dorpskerk....

Kinderkring

Kinderkring

KinderkringOngeveer twintig keer per jaar organiseren we een kinderkring voor kinderen in de basisschoolleeftijd. We beginnen met zijn allen gezamenkijk in de kerk waarna de kinderen, na het eerste gebed, naar hun eigen ruimte gaan. Daar vertellen we een bijbelverhaal...

Koffieochtenden

Koffieochtenden

KoffieochtendenElke donderdagochtend is er van 10.30 tot 11.30 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens de koffieochtend in het Kerkelijk Centrum. Onder het genot van een lekkere kop koffie praten we bij.

Tienerpodcast

Tienerpodcast

TienerpodcastLuister jij ook wel eens naar podcasts? Te gek hé? Hoe zou je het vinden om ze zelf te maken, samen met andere tieners? Dat kan in de studio van Radio Bloemendaal in de Dorpskerk! Komend seizoen gaan we in drie blokken van drie bijeenkomsten steeds een...

Filosofiekring

Filosofiekring

FilosofiekringDit seizoen gaan we van gedachten wisselen over het boek van Erno Teskens: Een beestachtige geschiedenis van de filosofie. Centraal staat de vraag vanuit welke (voor)oordelen men in de Europese samenleving in de loop van de tijd met dieren is omgegaan....

Bijbeltafel voor ongelovigen

Bijbeltafel voor ongelovigen

Bijbeltafel voor ongelovigenOngeveer zes keer per jaar verzamelt zich rond de grote tafel in de consistorie van de Dorpskerk een groep mensen met totaal verschillende achtergronden. Sommigen hebben niets of nauwelijks iets met Bijbel of kerk, anderen hadden dat in een...

Gesprekskring Op verhaal komen

Gesprekskring Op verhaal komen

Gesprekskring Op verhaal komenBehoefte aan een gesprek over andere zaken dan het alledaagse? Of om echt eens tijd te nemen om met leeftijdsgenoten gedachten en ervaringen uit te wisselen over zaken die je bezighouden rond werk, kerk, geloof en wat er gebeurt in de...

De Gouden Kring

De Gouden Kring

De Gouden kringOp woensdag 27 september 2023 start de Gouden Kring: een gesprekskring voor ouderen waarvoor ik u van harte uitnodig om deel te nemen. Eens in de maand komen wij samen voor ontmoeting en om ons te verdiepen in zaken die raken aan ons gelovig mens-zijn....

Cursus ABC van de Christelijke traditie

Cursus ABC van de Christelijke traditie

Cursus ABC van de Christelijke traditie“Alles wat je altijd al wilde weten, maar nooit durfde te vragen over God, Jezus en de Heilige Geest” Waar gaat het nu eigenlijk over in het christelijk geloof? Hoe kun je tegen God aankijken, wie was Jezus, wat moet je met...

Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdagOp woensdagen om 14.00 uur komt een wisselende groep mensen bij elkaar in het Kerkelijk Centrum om samen met predikant Jessa van der Vaart de bijbeltekst te bestuderen waarover zij de zondag daarop preekt. We gebruiken verschillende...

Kerkreisje

Kerkreisje

KerkreisjeWe gaan samen met een groep een dag op pad: naar een tentoonstelling, museum, van alles. Het thema heeft een raakvlak met de kerk. Het leuke van een kerkreisje is dat het niet alleen leerzaam en interessant is, maar vooral ook gezellig. Het is verdieping én...

Activiteiten voor ouderen

Activiteiten voor ouderen

Activiteiten voor ouderenGezellig samen zingenKomend seizoen gaan we opnieuw een uurtje zingen in de Advents- en Veertigdagentijd.Op de donderdagen 7 december en 14 maart kunt u in de kerk om 13.00 uur uit volle borst bekende en geliefde liederen met elkaar zingen,...

De Sierlijke Kroon

De Sierlijke Kroon

De Sierlijke KroonDe Sierlijke Kroon organiseert maandelijks (uitgezonderd juli en augustus) een bijeenkomst voor ouderen. De Sierlijke Kroon kent geen lidmaatschap, iedereen is welkom. Het programma bevat naast het gezellige samenzijn een lezing van een spreker, vaak...

Levend verleden

Levend verleden

Levend verledenIeder mens heeft een eigen verhaal en eigen herinneringen. Die herinneringen hebben naast allerlei persoonlijke zaken ook te maken met bijzondere gebeurtenissen op landelijk of wereldniveau, zoals bijvoorbeeld de oorlog, de bevrijding, rampen,...

Diensten voor Jong en Oud

Diensten voor Jong en Oud

Diensten voor Jong en OudTwee keer per jaar, in de winter op 4 februari en in de zomer op 30 juni 2024, organiseren we een dienst voor jong en oud. Iedereen doet mee: de tieners, de volwassenen in de kerk, de predikant en singer-songwriter Raoul Michel. Samen vieren...

Rooseveltvakantieweek

Rooseveltvakantieweek

Roosevelt vakantieweekVan 22 t/m 29 juni 2024Van 22 t/m 29 juni 2024 wordt weer de Bloemendaalvakantieweek georganiseerd: een groepsvakantie voor volwassenen met een lichamelijke beperking. U verblijft in een prachtige omgeving in het Rooseveltpaviljoen te Doorn. Alle...

Veertigdagentijd en Pasen

Veertigdagentijd en Pasen

Veertigdagentijd en PasenVan deze profeet komt het woord ‘jeremiëren’ en niet ten onrechte: er zijn veel onheilsprofetieën in zijn boek te vinden. Zware kost dus, of valt er ook nog iets lichts in te ontdekken? In ieder geval is het bij Jeremia geen zinloos geklaag....

Kerkenraad

Kerkenraad

KerkenraadDe kerkenraad vormt het bestuur van de Dorpskerkgemeente en bestaat uit ouderlingen, kerkrentmeesters, diakenen en de predikanten. Vanaf september 2023 bestaat de kerkenraad uit de volgende leden: Beppechien Bruins Slot, voorzitter Henk ter Steege, scriba...

Diaconie

Diaconie

DiaconieHet woord ‘diaconie’ stamt van het Griekse woord ‘diakonia’ dat letterlijk ‘dienst’ betekent. Je kunt de diaconie dus zien als het dienstverlenend orgaan van de kerk voor de samenleving. De diaconie geeft en helpt, onder andere door het inzamelen van geld...

Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

KerkrentmeestersZij voeren het beheer over de kerkelijke financiën en ze dragen zorg voor de operationele zaken binnen de kerk. VerantwoordelijkheidHet College behartigt de zakelijke belangen van de kerk op een zodanige manier dat de continuïteit van de Protestantse...

Werkgroep Groene Kerk

Werkgroep Groene Kerk

Werkgroep Groene KerkSinds oktober 2018 is de Dorpskerk officieel een Groene Kerk. De Werkgroep Groene Kerk geeft invulling aan de bijbelse gedachte dat mensen de aarde niet bezitten, maar goede rentmeesters mogen zijn. Dat vullen we concreet in door verantwoord...

De Tuinclub

De Tuinclub

De Tuin clubDe klimaatverandering heeft ook voor de kerktuin gevolgen. Zo wordt niet meer met drinkwater gesproeid maar met grondwater. Tevens wordt er tussen de planten gestrooid met houtsnippers om verdamping tegen te gaan en de groei van (on)kruid te beletten. De...

Communicatiecommissie

Communicatiecommissie

CommunicatiecommissieWaar praten we eigenlijk over?! De communicatiecommissie houdt zich bezig met alle communicatie naar buiten toe van de kerk. De commissie bestaat uit leden van de kerk, maar ook betaalde krachten draaien mee. In 2022 is de commissie opgericht en...

Cantorij en kleinkoor

Cantorij en kleinkoor

Cantorij en KleinkoorDe cantorij levert ongeveer een keer per maand en op hoogtijdagen een bijdrage aan de diensten in de Dorpskerk. Contactpersoon: Agneta Markusse, agnetamarkusse@gmail.com Het Kleinkoor bestaat uit een groep van maximaal zestien zangers en zingt op...

Word vriend

Word vriend

Word vriendDe vrienden van de Dorpskerk maken het al vele jaren mogelijk om de Dorpskerk als monument in stand te houden. Door allerlei projecten te financieren is het gebouw en de aangrenzende tuin nog steeds een sieraad voor het dorp Bloemendaal. Om voor de komende...

Ga naar de inhoud