Bijbeltafel voor ongelovigen

Ongeveer zes keer per jaar verzamelt zich rond de grote tafel in de consistorie van de Dorpskerk een groep mensen met totaal verschillende achtergronden. Sommigen hebben niets of nauwelijks iets met Bijbel of kerk, anderen hadden dat in een ver verleden en weer anderen hebben sinds kort interesse ontwikkeld in het boek dat de basis vormt van de Christelijke traditie.

Op deze avonden zoeken we in de Bijbel niet naar geloofswaarheden, maar lezen we de teksten en verhalen als wereldliteratuur, zoals eeuwenlang beeldend kunstenaars, dichters en schrijvers dat deden. Wie weet brengt dat ook ons als mensen van de 21e eeuw tot nieuwe en inspirerende inzichten!

Data: 11 oktober, 15 november, 13 december 2023 en 28 februari, 24 april en 22 mei 2024.
Daarnaast zijn er twee poëzieavonden gepland op 25 januari en 13 juni 2024.
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: in de consistorie van de Dorpskerk (met uitzondering van de poëzieavonden)
Begeleiding: ds Jessa van der Vaart
Contactpersoon: Angeli Barendregt, aaw.coesel@gmail.com. Aanmelden gewenst.

Ga naar de inhoud