De Tuin club

De klimaatverandering heeft ook voor de kerktuin gevolgen. Zo wordt niet meer met drinkwater gesproeid maar met grondwater. Tevens wordt er tussen de planten gestrooid met houtsnippers om verdamping tegen te gaan en de groei van (on)kruid te beletten. De beplanting wordt aangepast door waterminnende planten die in de volle zon staan, te vervangen door planten die goed tegen droogte kunnen.

Daarnaast zouden we graag af en toe een klein project doen waarin we met een paar vrijwilligers het onkruid in de kerkpaden kunnen verwijderen. Onze kerktuinclub is geslonken tot 10 personen, waardoor we niet toekomen aan alle noodzakelijke werkzaamheden.
De aandacht van de kerktuinclub gaat uit naar het aanzien van de kerktuin. Dit betekent, dat er vooral zorg is voor een bloeiende estafette van planten en struiken in de kerktuin en het verwijderen van ongewenst (on)kruid en planten, die het meeste in het oog springen. Daarnaast worden struiken en kleine bomen gesnoeid en zorgen we voor een gazon, dat enerzijds niet uitdroogt, anderzijds goed beloopbaar blijft voor de koffieochtenden in de kerktuin.
Kortom veel arbeidsintensieve activiteiten voor een klein clubje, waarvan de leden meestal op woensdag dan wel op zaterdag aanwezig zijn. Daarom wordt er hulp gevraagd voor een projectje, dat af en toe nodig is. Gaarne contact met ondergetekende:

Mini Hulscher, cogito@xs4all.nl

Ga naar de inhoud