Contact

Kerk open voor iedereen Elke week op woensdag en zaterdag van 12.00-14.00 uur Voor als u zomaar even binnen wilt binnenlopen. Om een kaarsje te branden. Om de sfeer en de stilte van de kerk te ervaren. Of gewoon om een gesprekje met iemand te voeren.

Dorpskerk Bloemendaal  Kerkplein 1 2061 JC Bloemendaal,
postadres Kerkplein 20

Kerkelijk Centrum (KC) Kerkplein 20, 2061 JD, Bloemendaal
Kerkelijk Bureau 023-524 19 13 bureau@kerkpleinbloemendaal.nl
Bereikbaar van dinsdag t/m donderdag van 10.00 – 12.00 uur

Koster beheerder: Ewout Lensvelt 06-23307520 koster@kerkpleinbloemendaal.nl (ook voor informatie over rouw en trouw)

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkpleinbloemendaal.nl

Predikant: ds. Jessa van der Vaart 06-290 78 578 dominee@kerkpleinbloemendaal.nl
vrije dagen: zondag (na kerktijd) en maandag

Voorzitter Kerkenraad: Beppechien Bruins Slot 06-14 44 33 62

Scribaat: Henk ter Steege 06-282 09 297 scriba@kerkpleinbloemendaal.nl

Organisten: Agnes van Bekkum 023-527 5483 agnesvanbekkum@gmail.com en Dirk Out 06-55 911 046 dirkout@gmail.com

Communicatie: communicatie@kerkpleinbloemendaal.nl of Frijkje Bakker 06-57566899

Redactie ZOUT: redactie@kerkpleinbloemendaal.nl

Ga naar de inhoud