Vesperdiensten

Na carnaval begint op 14 februari 2024 met Aswoensdag de Veertigdagentijd: een periode van bezinning op weg naar Pasen. Om deze periode te markeren worden op woensdagavonden in de Dorpskerk vespers georganiseerd: meditatieve avondgebeden die een half uur duren.

Palmpasen voor kinderen
Tijdens de palmpasendienst op zondag 24 maart 2024 maken de kinderen palmpaasstokken. Aan het eind van de dienst komen ze terug voor een feestelijke palmpaasoptocht rond de kerk.

Ga naar de inhoud