Vier de Stille Week – Van Laatste Avondmaal tot Pasen

Van Witte Donderdag tot Pasen vieren we de Stille week. Het mooiste is het om alle vieringen van deze week mee te maken.

Gedurende de drie dagen van Pasen vieren we het lijden, sterven en de opstanding van Jezus in één beweging. De dienst begint op de avond van Witte Donderdag aan tafel en eindigt met het lezen van het paasevangelie in de paasnacht, het wordt weer licht in de kerk.  Er is veel muziek van het Kleinkoor dat Bach zingt op Goede Vrijdag tot de Cantorij die zingt op Witte Donderdag en  in de Paasnacht.

En dan wordt het op zondag 31 maart Pasen.

Donderdag 28 maart – Witte Donderdag

Aan tafel – gedachtenis van Het Laatste Avondmaal

Over dienst

We beginnen de vier dagen van Pasen met de gedachtenis aan het laatste avondmaal dat Jezus samen met zijn leerlingen had, voordat hij werd opgepakt en veroordeeld. We zitten aan tafel in de Dorpskerk, waar we zingen, brood en wijn delen en luisteren naar een overdenking.

Met medewerking van de Cantorij van de Dorpskerk onder leiding van Xandra Mizée.
LEES MEER

Vrijdag 29 maart – Goede Vrijdag

Viering van de lijdensweg van Jezus  – omlijst met koralen van Bachs Markuspassie

Over de dienst:

We komen binnen in een stil en verlaten Godshuis. Dit is de dag dat we luisteren naar de passie: een vertelling van de lijdensweg van Jezus, omlijst met koralen van J.S. Bach uit zijn nagelaten Markuspassie.

Met medewerking van het Kleinkoor, begeleid door Dirk Out.

LEES MEER

Zaterdag 30 maart – Paasnacht

Het is donker – Het licht wordt binnengebracht

Over de dienst:

We komen binnen het donker, totdat de paaskaars zingend wordt binnengedragen. Langzaam maar zeker verspreidt het licht zich over de kaarsjes van de kerkgangers. Er klinken verhalen en bevrijding en we gedenken de Doop.

Met medewerking van de cantorij van de Dorpskerk onder leiding van Xandra Mizée.

LEES MEER

Zondag 31 maart  – Pasen

Het is Pasen –  Halleluja!

Een nieuwe dag is aangebroken en de zon is opgegaan. We horen het verhaal over Jezus die opstaat uit de doden. Zo vieren we met elkaar het leven, de hoop en de liefde die sterk is als de dood.

Met medewerking van trompettist Maarten Elzinga en organist Agnes van Bekkum

LEES MEER

Ga naar de inhoud