Predikanten

De Dorpskerk heeft twee predikanten: Jessa van der Vaart en Tjitske de Vries – Meijer. Beiden gaan voor in onze kerkdiensten, hebben kringen, activiteiten en meer.

Jessa van der Vaart werkt fulltime voor onze gemeente. Zij is vrij op zondag na de kerkdienst en op maandag. Tjitske de Vries werkt parttime in het ouderenpastoraat. Haar werkdagen zijn woensdag en donderdag.

Lees hieronder meer over onze predikanten en hun contactgegevens.

Jessa van der Vaart

Na de middelbare school begon ik vol overtuiging aan een studie Nederlands aan de UvA. Toch kreeg ik op zeker moment het gevoel dat ik iets miste: de studie gaf geen antwoord op mijn levensvragen. Na anderhalf jaar kwam ik op het idee om over te stappen naar Theologie. Een wonderlijk plan – zeker als je bedenkt dat ik in mijn jeugd alleen tijdens vakanties kerken van binnen zag. Deze overstap bleek echter een schot in de roos. Niet alleen vond ik in de Bijbel een nieuw perspectief op mens en wereld, ook werd ik geraakt door het verhaal over de God die mens werd.

Misschien kwam de grootste stap wel na mijn studie. Ik besloot predikant te worden om invulling te kunnen geven aan mijn wens om de Bijbelse verhalen levend te houden. Mijn weg in de kerk begon in 2005 als vicaris voor het jeugd- en jongerenwerk in de Kloosterkerk te Den Haag. In 2008 werd ik bevestigd als predikant bij Vrijburg, een gemeente van Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten in Amsterdam. Daarnaast werkte ik van 2013-2016 parttime als studentenpredikant in dezelfde stad. In 2016 werd ik verbonden aan de Amsterdamse Oudekerkgemeente en sinds december 2021 ben ik als predikant werkzaam in de Protestantse gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Contact:

E-mail: dominee@kerkpleinbloemendaal.nl
Telefoon: 06 2907 8578
Vrije dagen: zondag (na kerktijd) en maandag

Tjitske de Vries – Meijer

Ik ben op latere leeftijd Theologie gaan studeren. Mijn interesse ontstond met name door wat ik ervaarde in mijn eigen gelovige positie en die van anderen, in de aanloop naar de kerkfusie eind 2003. Uitkomst van dit proces was, dat de Nederlands Hervormde, Gereformeerde en Evangelisch-Lutherse kerken per 1 mei 2004 verder gingen als de Protestantse Kerk Nederland. Iets waar ik me toen met hart en ziel voor heb ingezet en tot op heden dankbaar voor ben. Bij mij was het zaadje van de nieuwsgierigheid naar de wortels van mijn geloof, de teksten, de traditie en wat geloof uitwerkt in levens van mensen geplant. Ik wilde mijn eigen levensverhaal en dat van medemensen verbinden aan het grote Verhaal van de Bijbel.

In 2005 ging ik Theologie studeren aan de VU. Eerst via aanschuifonderwijs: je volgt dan een aantal vakken om kennis te maken met het vakgebied. Ik werd gegrepen door de materie en kon niet anders dan de studie Theologie voortzetten. Zowel de breedte als de diepte van de studie raakten mij diep. De studieperiode heb ik gecombineerd met gezin en mijn werk als docent Anatomie/Fysiologie bij het ROC van Amsterdam. Na mijn afstuderen in 2015 ging ik, als proponent, zeer regelmatig voor in erediensten en heb ik tijdelijk gewerkt in het ouderenpastoraat van de Protestantse Gemeente Osdorp-Sloten.
Op 24 september 2023 ben ik bevestigd als predikant/ouderenpastor in de Protestantse Gemeente Bloemendaal/Overveen.

Contact:

E-mail: tjitskedevries@kerkpleinbloemendaal.nl
Telefoon: 06 5376 9546
Werkdagen: woensdag en donderdag

Ga naar de inhoud