Paascyclus – Van Hosanna naar Stilte naar Licht

“En waar staat het kruis zelf eigenlijk voor?” vraagt voorganger Jessa van der Vaart de kinderen in de kerkdienst? Ze houdt een palmpasenstok omhoog. “Dat Jezus is gekruisigd met Pasen,” weet een van de kinderen. Het is Palmpasen en dat vieren we in Dorpskerk Bloemendaal. De kinderen versieren de stokken, horen het verhaal en na de dienst gaan we met zijn allen in optocht.

Donker en stil

Zo begint de Paascyclus van Palmpasen op 23 maart tot en met 31 maart Pasen. Op Witte Donderdag volgt de herdenking van het Laatste avondmaal dat Jezus had met zijn vrienden met een lange witgedekte tafel door de hele kerk heen. Op Goede Vrijdag zingt het Kleinkoor stukken uit de Marcuspassie van Bach. En dan wordt het stil. We verlaten een donkere kerk in de avond.

Licht en Liefde

Om de volgende avond terug te komen aan het einde van Stille Zaterdag in de Paasnacht. De Paaskaars wordt zingend binnengedragen. Een voor een steken we onze kaarsen aan. Het wordt licht. De volgende ochtend in een volle kerk en onder trompetgeschal vieren we Pasen, Jezus is opgestaan. Liefde is sterker dan de dood.

Bekijk hier de foto’s!

Kijk hier de dienst terug

Ga naar de inhoud