Meelezen op woensdag

Op woensdagen om 14.00 uur komt een wisselende groep mensen bij elkaar in het Kerkelijk Centrum om samen met predikant Jessa van der Vaart de bijbeltekst te bestuderen waarover zij de zondag daarop preekt.

We gebruiken verschillende bijbelvertalingen, vragen ons af welke het dichtst bij de grondtekst staat en hoe we de woorden kunnen vertalen naar het heden. We proberen de teksten onbevooroordeeld te lezen en af te pellen zodat ze gaan spreken. Het zijn telkens weer verrijkende bijeenkomsten vol bezinning en verdieping. De predikant doet inspiratie op door de vrije associaties van de meelezers, terwijl de meelezers van de predikant een extra verdieping meekrijgen bij het doorgronden van de bijbeltekst. Iedereen is van harte welkom om onderdeel uit te maken van deze bijzondere ervaring!

Data: in principe elke woensdag voorafgaand aan de zondag dat ds. Jessa van der Vaart voorgaat, met uitzondering van de weken waarin feestdagen vallen en de zomervakantie. De data zullen ook meegenomen worden in de agenda van de kerk.
Tijd: 14.00 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum
Contactpersoon: Klaas van Giffen, klaasvangiffen@online.nl. Aanmelden niet nodig.

Ga naar de inhoud