Cursus ABC van de Christelijke traditie

“Alles wat je altijd al wilde weten, maar nooit durfde te vragen over God, Jezus en de Heilige Geest”

Waar gaat het nu eigenlijk over in het christelijk geloof? Hoe kun je tegen God aankijken, wie was Jezus, wat moet je met zoiets vaags als de Heilige Geest? En de Bijbel, wat is dat voor boek?
Misschien ben je niet of nauwelijks kerkelijk opgevoed en zou je wel eens wat meer willen weten over het christelijk geloof omdat het een belangrijke bron vormt van de Nederlandse cultuur. Of je bent wel kerkelijk opgevoed, maar op latere leeftijd komen er vragen bij je op over de grote woorden die in je jeugd zo’n vanzelfsprekende betekenis leken te hebben. In hoeverre is het mogelijk om daar op een andere manier tegenaan te kijken?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de Bijbel en kernthema’s van het christelijk geloof. In het eerste deel staat de Bijbel centraal: hoe zit die in elkaar en wat is de ontstaansgeschiedenis? In het tweede deel volgen we thema’s uit de klassieke geloofsbelijdenis.

De cursus is niet gericht op een specifieke doelgroep; juist de deelname van mensen van verschillende leeftijden- en achtergronden maken de gesprekken boeiend. Een beproefd recept!

Data: 28 september, 12 oktober, 02, 16 en 30 november, 14 december 2023 en 18 januari, 01, 15 en 29 februari, 14 maart, 18 april, 16 en 30 mei en een slotavond op 20 juni.

Tijd: 20.15-22.00 uur (inloop met koffie vanaf 20.00 uur)

Plaats: in de consistorie van de Dorpskerk

Begeleiding en contactpersoon: ds Jessa van der Vaart, jjvandervaart@xs4all.nl. 

Ga naar de inhoud