Commissie Muziek Profiel Dorpskerk

De kerkenraad wil graag komen tot een ‘muziek profiel’ van onze gemeente. Onze diensten kenmerken zich tot een ruime diversiteit en een enthousiaste, muzikaal actieve gemeente. Er wordt veel aandacht besteed aan de liturgie door actieve professionele musici en we prijzen ons gelukkig met de participatie van vocale en instrumentele medewerkers.

De vraag is nu of we hier tevreden mee zijn. Kan het beter? Missen we kansen? Voelt de gemeente zich voldoende betrokken? De kerkenraad heeft daarom onderstaande gemeenteleden gevraagd een evaluatie te maken en aanbevelingen te doen voor nieuwe mogelijkheden.

Ongetwijfeld hebben velen van U ideeën en ervaringen die belangrijk zijn om meegenomen te worden in dit proces. Wij maken daar graag gebruik van en nodigen U uit om deze te bespreken met een van de leden van de werkgroep. Neem contact met ons op, graag voor 27 mei a.s., persoonlijk na de dienst, of stuur een mail naar het kerkelijk bureau t.a.v  de commissie muziekprofiel 

De commissie bestaat uit: Gonneke de Kraker, Agnes van Beckum, Dirk Out, Jessa van der Vaart, Peter Folstar, Beppechien Bruins Slot.

Ga naar de inhoud