Christelijk geloof in een wereld van religies

Jezus in de Koran en een open theologie in India. Het zijn een paar van de thema’s in de cursus ‘Christelijk geloof in een wereld van religies’. Want wat gebeurt er met het christelijk geloof wanneer je van daaruit het gesprek aangaat met mensen wier ideeën en overtuigingen geworteld zijn in andere religies? Hoe kunnen we komen tot verbinding in plaats van verschil? En welk licht werpen deze religies op de christelijke traditie?

In een cursus van vijf avonden zal dr. Freek Bakker, oud-predikant en gepensioneerd docent religiewetenschappen en interreligieuze dialoog aan de Universiteit Utrecht, ons meenemen naar inspiratiebronnen voor een open theologie.

Data:
17 januari: Basis voor een open theologie
24 januari: Boeddha en Jezus
31 januari: Jezus in de Koran
14 februari: Open theologie in de praktijk in India
21 februari: het gelijk van Karl Barth en K.H. Miskotte: een profetisch christendom in relatie tot de interreligieuze dialoog.

Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum

Begeleiding: dr. Freek Bakker
Contact: Jessa van der Vaart – jjvandervaart@xs4all.nl

Aanmelden gewenst bij het kerkelijk bureau: bureau@kerkpleinbloemendaal.nl

Ga naar de inhoud